ВОЙНАТА

Децата на злото
не ражда Земята,
войната с доброто
предвожда парата!

Категория: