ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ

Приличаме си по човечност,
а сме различни по паричност,
която плащаме с безличност!

Категория: