УМНИЦИ

Всеки е пророк,
даже Господ-Бог
в жилищния блок!

Категория: