СВЕТЪТ

светът бе сътворен
защото Господ Бог
от Любовта! бе вдъхновен

Категория: