SOS /по rhymefan/

Спасете
Обичта
Свещена!
На Земята,
в Необята
и Душата!

Категория: