ПЪРВИ ЮНИ

Първи юни! —
На света
веселостта!

Първи юни! —
Децата! —
Сиреч —
бъдността!

Категория: