ДЕН НА ДЕТЕТО

Аз съм българче и сричам
нашта азбука свещена,
като майка, татко аз обичам
моята страна рождена!

Категория: