„Бог е Любов“ и защото...  или опит за разсъждение в рамка на „танка“  и чрез ритмика в почти на „танка“ рамка

„Бог е Любов“ и
защото на иврит е
„Бог“ — „Йеховà“, а

„Любов“ — „Ахавà“ — сиреч
стих — „Йеховà — Ахавà“!

....................................................................

„Бог е Любов“ и
защото е „Бог“ на иврит
„Йеховà“, а

„Любов“ — „Ахавà“ — сиреч
стих — „Йеховà — Ахавà“!

Категория: