ПАРИТЕ

Парите овластяват,
но трайно оглупяват,
щом се надценяват.

Категория: