МЕРИЛО

любовта -
(да е)
мерило

(че е)
иначе -
горчило

Категория: