ПРЕДНАЧАЛИЕТО НА ВСИЧКИ НАЧАЛА

Сърцеприсвоителко,
ЛЮБОВ,
Людеспасителко!

Сърцеизкусителко,
ЛЮБОВ,
Душепленителко!

Сърцевдъхновителко,
ЛЮБОВ,
Светородителко!

Категория: