ДЪХ

дъх на липа се
зарея в нощта и я
с обич осея

Категория: