В РАДОСТ

на Зàдушница
черешòва — в радост скръб
се опакова

Категория: