ИЗГЛЕЖДА ИЛИ ОПИТ ЗА „АКРО-ХАЙКУ“

Най-зрелият плод
Изглежда ябълката
Е на раздора

Категория: