ЛУННАТА ПЪТЕКА

лунната пътека —
като
обич — крехка

Категория: