НАЛОЖЕНА

днес „културата“ —
наложена със сила
„политика“ ѐ

Категория: