„Der Tod das ist die kühle Nacht...“ — („Смъртта е хладна нощ отвъд...“), Хайнрих Хайне, опит за превод от немски език

Der Tod das ist die kühle Nacht,
Das Leben ist der schwüle Tag.
Es dunkelt schon, mich schläfert,
Der Tag hat mich müd’ gemacht.

Ueber mein Bett erhebt sich ein Baum,
Drin singt die junge Nachtigall;
Sie singt von lauter Liebe,
Ich hör’ es sogar im Traum.

Heinrich Heine

извор:

https://de.wikisource.org/wiki/Der_Tod_das_ist_die_k%C3%BChle_Nacht

................................................................................

дословен превод:

Смъртта това е хладната нощ,
животът е (за)душният ден.
Здрачава (се) вече, унася ме,
денят ме измори [дословно — денят ме стòри (да се чувствувам) изморен].

Над моето легло се извисява едно дърво,
вътре [в което (дърво)] пее младият славей;
той пее за чиста любов,
аз го чувам (това пеене) дори и в съня си.

.................................................................................

опит за римуван превод на тази Хайнева творба:

Смъртта е хладна нощ отвъд,
животът е задушен ден.
здрак вече ме унася
и мен измори денят.

А над леглото ми в`ъзстърчѝ
дърво и в него славей млад
с любовна песен чиста
в съня ми си цвърчи.

Категория: