НЕЗНАЙНО

тъгата —
присъда
висяща тъгата —

и после
отвъд се
изплаща —

но явно
незнайно
е — колко —

защото
наплàтна
си — болко

Категория: