ЗНАЧИ

стихът на иврит
„Йеховà — Ахавà“ значи
„Бог (е) Любов“

Категория: