ОТНОВО

Земята — вече
с име Любовлàндия —
отново свята

Категория: