Насърчава се

в кофите рови
се и насърчава се
и натъжава

Категория: