С МИРОГЛЕД

омраза — сякаш
се сърцето... с мироглед
от лед обряза

Категория: