САНКТ ПЕТЕРБУРГ

градът на Невà —
синева от небето по
руската твърд

Категория: