ИЗКУСТВО

изкуство — вкупом
сетивата (с) прелестта
и красотата

Категория: