ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ИНВЕРСИОННА ГРАДАЦИЯ

любов където
пребивава — щастие
преизбуява

преизбуява
щастие — любов където
пребивава

...........................................

където обич
пребивава — щастие
преизбуява

преизбуява
щастие — където обич
пребивава

.........................................

любов преизбуява —
сиреч щастие
се възцарява

преизбуява
обич — сиреч щастие
се възвисява

Категория: