МЕЧТИ

Който чужд гроб копае,
напразно си мечтае,
че вечно ще живее.

Категория: