ЛЮБОВ ПО ВРЕМЕ НА ЕМАНЦИПАЦИЯ*

Не ти ли
със з`ъби скръцна,

ме смяташ
за слабоват,

а скръцна ли ти,
ме клъцнеш

и обвиняваш
в диктат,

и си се пак
подчинявам

на твоя
женски инат,

и си се пак
примирявам...

Ех,
мила
неблагодат!...

…………………………………….

И
мила
ми
необят!...

-------------------------------------------

*под
влияние
на

„Любов по време на холера“

от
Габриел Гарсия Маркес

Категория: