СПАСКАТА КУЛА

Спаската кула —
тътнежът часовников —
ласка след ласка!

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Кулата "Спаска" -
тътнежът часовников -
времето тласка!

Pages