ПЪТЯТ

мерзно пътят към
оповърхност`яване
направляван е

Категория: