ЛАКОМИЯ

Крадът ли, крадът!
Дано се накрадът!
Та белким спрът!

Категория: