АЛТЕРНАТИВА

За да спрът
да крадът,
трябва съд,
или прът!

Категория: