кланящите се

в позлата са и
(в) злàто кланящите се
на сатаната

на сатаната
кланящите се — в златò
са и (в) позлата

Категория:

Comments

Добре казано, rhymefan!
Тънат в позлата,
кланящите се братя
на Сатаната.

По Angel Popov -

„Тънат в позлата,
кланящите се братя
на Сатаната.“ :

в позлата тънат
кланящите се на
сатаната братя

Pages