„DER SCHMETTERLING IST IN DIE ROSE VERLIEBT...“ — („Пеперудата е влюбена в розата...“), Хайнрих Хайне, опит за превод от немски език

Der Schmetterling ist in die Rose verliebt,
Umflattert sie tausendmahl,
Ihn selber aber goldig zart,
Umflattert der liebende Sonnenstrahl.

Jedoch, in wen ist die Rose verliebt?
Das wüßt’ ich gar zu gern.
Ist es die singende Nachtigall?
Ist es der schweigende Abendstern?

Ich weiß nicht, in wen die Rose verliebt;
Ich aber lieb’ Euch all:
Rose, Schmetterling, Sonnenstrahl,
Abendstern und Nachtigall.

Heinrich Heine

извор:

https://de.wikisource.org/wiki/Der_Schmetterling_ist_in_die_Rose_verliebt

....................................................................

дословен превод:

Пеперудата е влюбена в розата,
облита я, пърхайки хиляди пъти (дословно — хиляда пъти),
самата нея (пеперудата) обаче с блясък на злато (и) нежно
я озарява, пърхайки любещият я (респективно — обичащият я) слънчев лъч.

При все това — в кого розата е влюбена?
Това бих искал да узная
(дословно — Това да узнаех, респективно — да разберях) с неимоверно удоволствие.
Пеещият лавей ли е?
Мълчащата вечèрница ли е?

Не зная в кого е влюбена розата;
аз обяче ви обичам всичките:
розо, пеперудо, слънчеви л`ъчо,
вечèрнице и славею.

........................................................................................

опит за римуван превод на тази Хайнева творба:

Безпир пеперуда край роза кръжи
и нея си люби тя.
Ала на пеперудата —
лъчът слънчев врича си любовта.

Розата люби, обаче кого?! —
Да зная — ме гризе.
Славей ли пеещ, вечèрницата
ли тиха? Ех, да им è блазè!

Кого люби тя — не знам, но знай, лъч
слънчев! Славею, знай!
Пеперудо, вечèрнице,
розо,... любя вас безкрай!

Категория: