ЗА СЕБЕ СИ

обичта —
благословена

самородно
сътворена

и
за себе си
закотвяща

сиреч —
за живот
подготвяща

Категория: