НАСРЕД

четирилистна
детелина — кръстецвèт
насред пустиня

Категория: