Опит за „ямб“ и „хорей“ в рамка на „танка“

ЛЮБОВ и ОБИЧ -
на славянобългарски -
за БОГ словата

ОБИЧ и ЛЮБОВ -
на българославянски -
думите за БОГ

Категория: