КЪМ ДОБРО

надежда има
за промяна към добро —
с душа засмяна

.................................................

с душа засмяна —
към добро надежда има
за промяна

Категория: