ПРАВДА И НЕПРАВДА

Неправдата е страшна,
а правдата - безстрашна!
Едната е излишна!

Категория: