В СЪРЦА

морската шир се
в сърца запечатва и
в тях необятва

Категория: