ПРОДАЖНОСТ

Безродни политици
и родни храненици
продажни са душици
за Юдини жълтици!

Категория: