ПОД ВЛИЯНИЕ НА ФРЕНСКИЯ ЕЗИК

началото на всички начала
мерилото на всички мерила
светилото на всички светила
кърмилото на всички кърмила
махалото на всички махала

..........................................................

си ти —

любов

..........................................................

това е

..........................................................

(vois la)

Категория: