ЧЕРВЕНА...

Под робството на
синята кръв — червена
шурти ли, шурти...

Категория: