От БОГ...

И ОБИЧТА, и
ЛЮБОВТА — закрила са
от БОГ и сила!...

Категория: