СЛОВАТА

Бандита-паразита
е кръстен на парата,
запомнят на земята
добро и зло словата.

Категория: