ПОМЪДРЯВАНЕ

помъдряване —
към него пътят гòрък
и неравен е

Категория: