ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

Жертвали главата
зарад Свободата,
живи са в сърцата!

Категория: