„WENN ICH BEI MEINER LIEBSTEN BIN...“ — („Когато съм при своята най-любима...“), Хайнрих Хайне, опит за превод от немски език

Wenn ich bei meiner Liebsten bin
Dann geht das Herz mir auf
Dann dünk ich mich reich in meinem Sinn
Und frag: ob die Welt zu Kauf?

Doch wenn ich wieder scheiden tu
Aus ihrem Schwanenarm
Dann geht das Herz mir wieder zu
Und ich bin bettelarm.

Heinrch Heine

извор:

https://www.staff.uni-mainz.de/pommeren/Gedichte/HeineNachlese/liebst.htm

.......................................................................................

дословен превод:

Когато съм при своята най-любима,
тогава сърцето ми изгрява
тогава в съзнанието си се усещам богат
и (се) питам: Дали не притежавам света? (дословно - „Дали да не купя света?“)

Но ако пак се отделям
от нейната лебедова ръка,
тогава отново сърцето ми става свито (дословно - тогава отново сърцето ми се затваря)
и съм беден като просяк.

..........................................................................................

опит за римуван превод на тази Хайнева творба:

Най-милата ми щом е с мен,
съм сърцеутринтà
и в мен е духът обогатен —
с въпрос: „Превзех ли света?“

Но лебедната ѝ ръка
отхвърля ли все пак,
в мен сърцезàлез ще свлека
на просяк и бедняк.

Категория: