* * *

по натрупани
дългове една страна
е в разцвета си

Категория: