Опит за (римувана) история в шест думи

плащенице
Божия
свещена

горестна
и
любвенапоена

Категория: