Съкровище

който и да е език —
съкровище е
сред съкровищницата
на Божието слово

Категория: